Hur skriver man datum korrekt? En lättförståelig guide för alla!

Att korrekt notera kalenderdagarna är en konst som kan tyckas trivial, men ack så viktig i vardagen. Frågan ”hur skriver man datum?” är inte bara relevant för den som studerar svenska, utan även för den som hanterar dokument eller planerar möten i Sverige. I denna guide går vi igenom hur detta görs på ett enkelt och rättframt sätt.

Grundläggande regler för datumsättning

När det kommer till att skriva datum i Sverige finns det några grundprinciper att hålla sig till. För det formella skrivsättet är sekvensen dag, månad och år standard. Ett exempel: den 23:e mars 2021 blir ”23 mars 2021”. I mindre formella sammanhang, som i textmeddelanden eller anteckningar, kan man stöta på den kortare varianten ”23/3” eller ”23.3”.

Vidare är det viktigt att veta att det numeriska datumformatet ofta används, särskilt i officiella dokument och databaser. Här skriver man året först, följt av månaden och sist dagen, separerade av bindestreck. Således blir den 23:e mars 2021 ”2021-03-23”. Detta format är ISO-standard och används för att undvika missförstånd i internationella sammanhang.

Veckodagarna och månaderna på svenska

För att kunna skriva datum korrekt är det också viktigt att känna till namnen på veckodagarna och månaderna. Veckodagarna är som följer:

 • Måndag
 • Tisdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lördag
 • Söndag

Månaderna är:

 • Januari
 • Februari
 • Mars
 • April
 • Maj
 • Juni
 • Juli
 • Augusti
 • September
 • Oktober
 • November
 • December

Dessa namn kan behöva anpassas till rätt kasus beroende på sammanhanget i en mening. Exempelvis: ”På måndagen” eller ”Under januari månad”.

Det numeriska datumformatet

Det numeriska formatet är enkelt när man väl lärt sig det. År-månad-dag, skrivet med bindestreck emellan, är logiskt och rakt på sak. Detta format minimerar risken för missförstånd och är det som rekommenderas i internationella sammanhang. I Sverige är det standard i allt från databaser till personnummer.

Att räkna på svenska – en förutsättning för att skriva datum

För att kunna skriva datum på svenska måste man också ha koll på siffror och tal. De grundläggande siffrorna från ett till tio på svenska är:

 • Ett
 • Två
 • Tre
 • Fyra
 • Fem
 • Sex
 • Sju
 • Åtta
 • Nio
 • Tio

När man skriver datum är det också viktigt att kunna de ordningstal som motsvarar dagarna i månaden, till exempel ”första” (1:a), ”andra” (2:a), ”tredje” (3:e), och så vidare. Dessa används ofta i mer formella sammanhang, som inbjudningar och officiella dokument.

Vanliga misstag att undvika när du skriver datum på svenska

Ett vanligt misstag är att blanda ihop månad och dag när man använder det numeriska formatet, särskilt om man är van vid det amerikanska sättet där månaden kommer först. Ett annat misstag är att inte använda ledande nollor för dagar och månader som är mindre än tio, vilket kan skapa förvirring. Till exempel bör den 7:e januari skrivas som ”2021-01-07” och inte ”2021-1-7”.

När kulturen krockar – datumformatet i Sverige jämfört med andra länder

Datumformatet i Sverige kan skilja sig markant från hur det ser ut i andra länder. I USA är det till exempel vanligt att skriva månaden först, sedan dagen och till sist året, vilket kan leda till missförstånd. I Storbritannien och många andra europeiska länder är dock formatet dag-månad-år mer vanligt, vilket ligger närmare det svenska sättet.

Att känna till dessa skillnader är viktigt för att undvika missförstånd i kommunikationen med personer från olika delar av världen. När man hanterar internationella relationer är det alltid bäst att använda det ISO-standardiserade formatet för att vara på den säkra sidan.

Att skriva datum korrekt är en färdighet som kan tyckas enkel, men som har stor betydelse i många olika sammanhang. Genom att följa de riktlinjer som presenterats här kan du undvika vanliga fallgropar och se till att dina datum alltid uppfattas på rätt sätt. Oavsett om det handlar om att fylla i formulär, skriva brev eller planera aktiviteter, är korrekt datumsättning en nyckelkomponent i effektiv kommunikation.

Frågor och svar om hur man skriver datum på svenska

När du står inför uppgiften att skriva datum på svenska kan det uppstå frågor om rätt format och stavning. Det är en viktig färdighet som kan komma till användning i många olika sammanhang, från att fylla i officiella dokument till att planera en resa till Sverige. För att underlätta för dig har vi sammanställt en FAQ som täcker de vanligaste frågorna om hur man skriver datum på svenska.

Hur skriver man datum på svenska på ett formellt sätt?

På ett formellt sätt skriver man datum på svenska med ordningen dag månad år, till exempel ”11 augusti 2019”.

Vad är det vanliga numeriska datumformatet på svenska?

Det vanliga numeriska datumformatet på svenska är år-månad-dag, såsom ”2019-12-05”.

Hur skriver man datum på svenska om året inte nämns?

Om året inte nämns skriver man helt enkelt dag och månad separerade med ett snedstreck, till exempel ”05/12”.

Kan det vara förvirrande för amerikaner att läsa och skriva datum på svenska?

Ja, det kan vara förvirrande eftersom formatet skiljer sig från det amerikanska sättet att skriva datum. I Sverige används år-månad-dag för numeriska datum, medan amerikaner vanligtvis använder månad-dag-år.

Varför är det viktigt att kunna räkna på svenska när man skriver datum?

Det är viktigt att kunna räkna på svenska eftersom man inte kan skriva datum utan att känna till siffrorna. Detta är särskilt relevant när man skriver datum i textform, där dagar och månader skrivs med bokstäver.